SCOL

SCOL: COTAN-gecertificeerd

Het leerlingvolgsysteem de SCOL en de methode Kinderen en… hun sociale talenten bieden samen de complete oplossing voor het primair onderwijs. Hiermee kunt u de sociale en emotionele ontwikkeling van leerlingen in kaart brengen en vervolgens gericht lessen, oefeningen en spelmateriaal inzetten. Met de SCOL kunt u de ontwikkelingen van de kinderen volgen en waar nodig op leerling-, groeps- of schoolniveau weer bijsturen.
De SCOL is COTAN-gecertificeerd. Hiermee voldoet u aan de eisen die de onderwijsinspectie stelt aan basisscholen.

Positieve benadering

Belangrijk kenmerk van de SCOL en Kinderen en… hun sociale talenten is – de titel van de methode zegt het al – het uitgaan van de talenten en dus de mogelijkheden van kinderen. Een positieve benadering dus. Deze benadering draagt direct bij tot het zelfvertrouwen van kinderen en helpt de kinderen om zich stap voor stap bewust te worden van hun eigen gedrag en dit gedrag vervolgens aan te passen. Dit structureel werken aan sociale en emotionele ontwikkeling levert een goede sfeer op school op. En een goede sfeer draagt bij aan de ruimte voor een evenwichtig leerproces en minder ‘gedoe’ in de klas.

De SCOL en Kinderen en… hun sociale talenten zijn beide ontwikkeld door de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling van de CED-Groep en tot stand gekomen in samenwerking met Kwintessens en Rovict.

Meer weten?