Downloads

Download extra materiaal

Op deze pagina vindt u gratis downloads van extra materiaal bij Kinderen en... hun sociale talenten.

Proefkatern

Het proefkatern geeft een duidelijk beeld van de methode.

Voorbereidingslessen voor zorgleerlingen

Leerlingen met bijzonder onderwijsbehoeften op het gebied van autisme spectrum stoornis, ADHD, angsten of slechthorendheid, kunnen extra training van bepaalde onderdelen van sociale competentie nodig hebben. In plaats van remediërende programma’s of inhaallessen, kunt u er ook voor kiezen om deze ‘zorgleerlingen’ vooraf extra te onderwijzen in bepaalde onderdelen: ze kunnen pre-teaching krijgen. Daarom heeft de CED Groep, Onderzoek en Ontwikkeling, speciaal voor Kinderen en… hun sociale talenten een handreiking ontwikkeld: pre-teaching: Voorbereidingslessen bij de methode Kinderen en… hun sociale talenten. Deze handleiding kunt u hier gratis downloaden.

Materiaal voor ouders