De acht categorieën

De 8 gedragscategorieën

Onderstaande 8 gedragscategorieën zijn de basis van de SCOL, de methode Kinderen en... hun sociale talenten en het Portfolio Sociale Competentie. U kunt de pictogrammen van de categorieën los downloaden om te gebruiken in de les.