Kinderen en hun sociale talenten

Voor een goede sfeer op school

Wilt u pro-actief aan de slag met de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen? Veel scholen kiezen voor de schoolbrede methode Kinderen en... hun sociale talenten. De investering van één lesuur in de twee weken werkt een prettig schoolklimaat in de hand. Na verloop van tijd levert dit u tijdswinst op en positieve energie voor u en de leerling.

De methode is gebaseerd op de hedendaagse visie op de ontwikkeling van sociale competentie bij kinderen en is uitvoerig getest in de praktijk van het basisonderwijs. De methode gaat uit van de acht gedragscategorieën van het meetinstrument de SCOL (Sociale Competentie ObservatieLijst).
Met Kinderen en... hun sociale talenten werkt u systematisch aan de sociale competentie van leerlingen, waarvan u de resultaten met de SCOL steeds in beeld kunt brengen. Leuk om te doen met en voor de kinderen met een merkbaar resultaat!

Sterke kanten van de methode

 • een compleet pakket voor het onderwijsdomein sociale competentie voor groep 1 tot en met groep 8
 • hedendaagse visie op sociale competentie
 • sluit direct aan bij het meetinstrument de SCOL (Sociale Competentie ObservatieLijst)
 • heldere, duidelijke doorgaande leerlijnen met bijbehorende concrete lesdoelen
 • contextgebonden lessen; voor kinderen direct herkenbaar!
 • aansprekende en inspirerende werkvormen
 • veel spelmateriaal
 • ruime aandacht voor toepassing van het geleerde in andere schoolse én buitenschoolse situaties
 • weinig voorbereidingstijd
 • leuk om te doen, voor leerlingen én hun leraar
 • voordelig in het gebruik; geen jaarlijks terugkerende kosten voor verbruiksmateriaal

Meer over de achtergronden van Kinderen en... hun sociale talenten